Aktualności

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy

poszukuje osoby na stanowisko

Opiekuna Świetlicy

w DZIELCACH

Stanowisko: opiekun świetlicy

Miejsce wykonywania pracy: Świetlica w Dzielcach, Dzielce 30, 22-463 Radecznica 

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Praca w godzinach popołudniowych: 5 razy w tygodniu w wymiarze 4 godz. dziennie

Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną określone w umowie.

Wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) wykształcenie średnie lub wyższe: pedagogika, socjoterapia, psychologia, praca socjalna.

3) kursy i szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi, terapii zajęciowej, bajkoterapii, arteterapii

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

2. Wymagania dodatkowe:

1) kreatywność,

2) umiejętność pracy z dziećmi

3) komunikatywność

4) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

5) umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej

3. Do obowiązków Opiekuna Świetlicy należy w szczególności:

1) opracowywanie planu zajęć oraz organizacja pracy w świetlicy

2) Organizacja i koordynacja zajęć świetlicowych zgodnie z regulaminem świetlicy wiejskiej,

3) popularyzację amatorskich form artystycznych,

4) organizowanie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców,

5) utrzymywanie stałego kontaktu z urzędem gminy Radecznica,

6) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu,

7) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie,

8) zgłaszanie usterek, awarii i potrzeb (ogrzewanie, środki czystości, materiały plastyczne, zabawki i inne),

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2) podpisane odręcznie curriculum vitae oraz list motywacyjny,

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,

4) kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.(jeżeli kandydat takie posiada)

6) oświadczenia kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na zatrudnienie na danym stanowisku pracy

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy składać do dnia 24 lutego do godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy, ul. B. Prusa 65 a.

6. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 500-240-475

Zastrzega się prawo zakończenia naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienie w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy - wzór

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Radecznica, dnia 15.02.2021 r.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury,

Sportu i Turystyki w Radecznicy   

Edyta Misiarz               

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony {adres twojej witryny}.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.